WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS   Ingyenes elektronikus tananyag interaktív
weboldalak készítéséhez.
Custom Search
 
vissza VISSZA    
menü MENÜ    
ismét ISMÉT    
tovább TOVÁBB    

Színek angol neveiA CSS3 stílusdefiníciókban 147 színre angol nevük alapján is hivatkoztatunk. (17 alapszín plusz 130 szín).

Angol nevük alapján használható CSS3 színek

AliceBlue 
AntiqueWhite
Aqua 
Aquamarine 
Azure 
Beige 
Bisque 
Black 
BlanchedAlmond
Blue 
BlueViolet 
Brown 
BurlyWood 
CadetBlue 
Chartreuse 
Chocolate 
Coral 
CornflowerBlue
Cornsilk 
Crimson 
Cyan 
DarkBlue 
DarkCyan 
DarkGoldenRod
DarkGray 
DarkGreen 
DarkKhaki 
DarkMagenta 
DarkOliveGreen
Darkorange 
DarkOrchid 
DarkRed 
DarkSalmon 
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet 
DeepPink 
DeepSkyBlue 
DimGray 
DimGrey 
DodgerBlue 
FireBrick 
FloralWhite 
ForestGreen 
Fuchsia 
Gainsboro 
GhostWhite 
Gold 
GoldenRod 
Gray 
Green 
GreenYellow 
HoneyDew 
HotPink 
IndianRed  
Indigo  
Ivory 
Khaki 
Lavender 
LavenderBlush
LawnGreen 
LemonChiffon
LightBlue 
LightCoral 
LightCyan 
LightGoldenRodYellow
LightGray 
LightGreen 
LightPink 
LightSalmon 
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow 
Lime 
LimeGreen 
Linen 
Magenta 
Maroon 
MediumAquaMarine
MediumBlue 
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream 
MistyRose 
Moccasin 
NavajoWhite 
Navy 
OldLace 
Olive 
OliveDrab 
Orange 
OrangeRed 
Orchid 
PaleGoldenRod 
PaleGreen 
PaleTurquoise 
PaleVioletRed 
PapayaWhip 
PeachPuff 
Peru 
Pink 
Plum 
PowderBlue 
Purple 
Red 
RosyBrown 
RoyalBlue 
SaddleBrown 
Salmon 
SandyBrown 
SeaGreen 
SeaShell 
Sienna 
Silver 
SkyBlue 
SlateBlue 
SlateGray 
Snow 
SpringGreen 
SteelBlue 
Tan 
Teal 
Thistle 
Tomato 
Turquoise 
Violet 
Wheat 
White 
WhiteSmoke 
Yellow 
YellowGreen