WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS   Ingyenes elektronikus tananyag interaktív
weboldalak készítéséhez.
Custom Search
 
vissza VISSZA    
menü MENÜ    
ismét ISMÉT    
tovább TOVÁBB    

Webáruház-jog változása 2014


2014-ben számos, a webáruházak működését meghatározó jogszabály lép(ett) hatályba. Ezeket foglaljuk itt össze.

2014. január 1.-től


Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján


- Tárhelyszolgáltató adatainak közzététele.
        Részletek: Ektv. Adatszolgáltatási kötelezettség

2014. március 15.-től


Az új Ptk. alapján (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről)


- Tájékoztatási kötelezettségek az ÁSZF-ben
- Az adatbeviteli hibák javítása
- A szerződés visszaigazolása
- Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája

        Részletek: Elektronikus szerződéskötés

- Termékszavatosság fogalmának bevezetése
        Részletek: Termékszavatosság

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján


- Sérelemdíj
        Részletek: Sérelemdíj

2014. június 13.-tól


A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján


- Elállási jog 14 napra növekszik
- A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén ez 12 hónappal meghosszabbodik.
        Részletek: Elállási jog

- Tájékoztatási kötelezettségek.
- Minták mellékletben.

        Részletek: Megelőző tájékoztatás

- A webáruház köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.
        Részletek: Formai követelmények

A webáruház megtekinthető és letölthető itt: Webáruház - W3 Free Shop