logó WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS
Ingyenes elektronikus tananyag interaktív weboldalak készítéséhez.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Hibás teljesítésA webáruház hibásan teljesít, ha a termék a vásárlás ( átvétel ) időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Fontos, hogy a webáruházban a termék valós tulajdonságai, megfelelő gondossággal legyenek megadva, mert hibásan vagy megtévesztően megadott információk miatt az üzemeltető nem csak a vásárló kártalanítására kötelezhető, de tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt is eljárás indulhat ellene. Lásd később.

Nem teljesít hibásan a eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A vásárló és az eladó közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Hibás teljesítés esetén a vásárló élhet:
- kellékszavatossági igénnyel
- termékszavatossági igénnyel
- jótállási igénnyel (garancia)2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

XXIV. Fejezet - Hibás teljesítés


1. A hibás teljesítés általános szabályai


6:157. § [Hibás teljesítés]
(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Ingyen webáruház: W3 Free Shop


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.