logó WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS
Ingyenes elektronikus tananyag interaktív weboldalak készítéséhez.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Szerződéskötés ÁSZF-el


Az általános szerződési feltételek alkalmazója, esetünkben az eladó (webáruház üzemeltetője) által több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre meghatározott szerződési feltételei. Ezeket a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha az eladó a vásárló számára megismerhetővé tette, és a vásárló a tájékoztatót követően tartalmát kifejezetten elfogadta.

A vásárló a termék árán túlmenően, minden más költségről is tájékoztatni kell (pl. szállítási költség). A plusz költségek akkor vállnak a szerződés részévé, ha vásárló a külön tájékoztatást követően ezeket kifejezetten elfogadta.

Külön tájékoztatni kell a vásárlót arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy felek között korábban alkalmazott feltételtől.

Webáruházak általános szerződési feltételeinek kötelező elemeit a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól tartalmazza.2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
XV. Fejezet Szerzõdéskötés általános szerzõdési feltételekkel

6:77. § [Általános szerzõdési feltétel]
(1) Általános szerzõdési feltételnek minõsül az a szerzõdési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremûködése nélkül elõre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

(2) Az általános szerzõdési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerzõdési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.

6:78. § [Az általános szerzõdési feltétel szerzõdéses tartalommá válása]
(1) Az általános szerzõdési feltétel akkor válik a szerzõdés részévé, ha alkalmazója lehetõvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerzõdéskötést megelõzõen megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

(2) Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerzõdési feltételrõl, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerzõdési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerzõdési feltételrõl is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtõl.

(3) A (2) bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerzõdés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követõen kifejezetten elfogadta.

6:79. § [Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerzõdéses tartalommá válása]
Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerzõdés szerinti fõkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerzõdés részévé, ha azt a fogyasztó – külön tájékoztatást követõen – kifejezetten elfogadta.

6:80. § [Szerzõdési feltételek ütközése]
Ha az általános szerzõdési feltétel és a szerzõdés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerzõdés részévé.

6:81. § [Általános szerzõdési feltételek ütközése]
(1) Ha az általános szerzõdési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél saját általános szerzõdési feltételeivel fogadja el, és az általános szerzõdési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerzõdési feltételei a szerzõdés részévé válnak.

(2) Ha az általános szerzõdési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerzõdés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerzõdési feltételek válnak a szerzõdés részévé.

(3) Ha az általános szerzõdési feltételek között a szerzõdés lényeges kérdésében van eltérés, a szerzõdés nem jön létre.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Ingyen webáruház: W3 Free Shop


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.