logó WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS
Ingyenes elektronikus tananyag interaktív weboldalak készítéséhez.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Elektronikus szerződéskötés


Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai


A webáruház a megrendelést megelőzőleg köteles tájékoztatni a vásárlót:
- a megrendelés lépéseiről;
- a megrendelés írásban foglalt szerződésnek minősül-e, webáruház tárolja és hozzáférhetővé teszi-e.
- a vásárló mi módon ellenőrizheti és javíthatja az esetleges hibákat, a megrendelés elküldése előtt;
- a szerződés nyelvéről,
- ha van a magatartási kódexről;


A webáruház az általános szerződési feltételeit köteles a vásárló által letölthető formában (pl. PDF) közzétenni.

A megrendelés elküldése előtt biztosítani kell a vásárló számára a megrendelésben található hibák ellenőrzését és javítását.

A webáruház köteles a megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. Ha ezt nem teszi, akkor a mentesül a szerződés teljesítése alól. (De nem biztos, hogy ez a célja!!!)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

XVI. Fejezet
Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai


6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén]
(1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni
a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
d) a szerződés nyelvéről; és
e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása]
Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.

6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása]
(1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája]
(1) E fejezet rendelkezéseit – az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével – elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû egyéni kommunikációs eszközzel kötött szerződés esetén nem kell alkalmazni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Ingyen webáruház: W3 Free Shop


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.