logó WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS
Ingyenes elektronikus tananyag interaktív weboldalak készítéséhez.

Adatvédelem

Programozott tananyag:


2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,.

Adatkezelés elvei, jogalapja
A webáruház által személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett, esetünkben vásárló, a tájékoztatását követően hozzájárul.

Adatbiztonság követelménye
A webáruház készítője és üzemeltetője köteles minden elvárható módon védeni a vásárlóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A vásárlók jogai
A vásárló tájékoztatáshoz fűzódő joga keretében biztosítani kell, hogy tudomást szerezhessen arról, adatait ki, hol, milyen célból kezeli, azokhoz milyen forrásból jutott hozzá,

Előzetes tájékoztatás
A vásárlót tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, valamint egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Webáruház nyilvántartás
Ha a webáruház a vásárlók adatait csak a megrendelések teljesítése érdekében használja, és megfelel a válaszban felsorolt feltételeknek, akkor a a web áruház működtetését nem kell bejelenteni.

Jogorvoslati lehetőségek
A vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségei: Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Bírósághoz fordulhat.

Sérelemdíj
Ha a webáruház a vásárló adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az vásárló személyiségi jogait megsérti, a vásárló az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.