WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS   Ingyenes elektronikus tananyag interaktív
weboldalak készítéséhez.
Custom Search
 
menü MENÜ    

Weblap készítés PHP5-el

A PHP elágazások


    Elágazások nélkül az értelmező lépésről, lépésre végrehajtaná a PHP kódot, de nem tudná kezelni a felhasználók egyedi kéréseit. A végeredmény mindig ugyanaz lenne.                         

Programozott tananyag:


Az IF szerkezet
Az if kulcsszót követő zárójelben megadott feltétel teljesülése esetén, végrehajtásra kerül az azt követő kapcsos zárójelben elhelyezett kódblokk.

Az else záradék
Az if utasításban szereplő feltétel esetén végrehajtandó kódblokk mögé az else kulcsszót, és azt követően kapcsos zárójelek között egy újabb kódblokkot írhatunk.

Az elseif záradék
Ha több feltétel közül egy-egy teljesülése esetén, külön kódot szeretnénk végrehajtani, akkor használhatjuk az elseif szerkezetet.

A switch szerkezet
Ha egy változó lehetséges értékeihez más-más PHP kódot kívánunk rendelni, akkor a switch utasítást célszerű használni.

Alternatív szintaxis
A PHP nyelvben egyes vezérlési szerkezetek esetén ( if, while, for, foreach, és switch ) alternatív szintaxist is használhatunk.